MDFO (Masraflar Dahil Faiz Oranı) Nedir?

Mortgage alırken birçok tüketici yanlış yapmakta, yalnızca bankaların reklam olarak ilan ettiği faiz oranlarını karşılaştırarak karar vermektedir. Gizli masrafları nasıl hesaba katacağını bilmemektedir.

MDFO (Masraflar Dahil Faiz Oranı) bütün gizli masrafları da hesaba katarak hesaplanmış olan, tüketicinin bankaları sağlıklı olarak karşılaştırmasını sağlayan bir rakamdır.

Gizli Masraflar Karmaşası

Kredi kullanıldığı zaman, faiz dışında ödenmesi gereken Kredi Kullandırma Ücreti, Ekspertiz Ücreti, Dosya Parası, İstihbarat Ücreti, Avukat masrafı, Sigortalar (Bireysel Yaşam Sigortası, DASK (Doğal Afet Sigortası), Konut Sigortası) gibi birçok gizli masraf mevcuttur.

İşin karmaşık yanı bu masrafların bazıları her ay (sigorta masrafları gibi), bazıları bir defa kredi miktarı üzerinden yüzde olarak (kredi komisyonu gibi) bazıları da bir defaya mahsus kredi miktarından bağımsız sabit ücret olarak tahsil edilmektedir. Finansal bilgisi olmayan bir tüketicinin bu masrafları nasıl karşılaştıracağını bilmesi çok zordur.

MDFO (Masraflar Dahil Faiz Oranı) Çözümü

MDFO (Masraflar Dahil Faiz Oranı) bütün gizli masrafları da hesaba katar ve tüketicinin bankaları sağlıklı olarak karşılaştırmasını sağlar. Tüiketici bankaların reklam verdiği faiz oranlarını karşılaştırmak yerine MDFO'yu karşılaştırarak sağlıklı sonuç elde eder.

MDFO, ABD'de APR (Annual Percentage Rate) adıyla anılmaktadır. ABD'de, vatadaşın sağlıklı karşılaştırma yapabilmesi için, bankaların bu bilgiyi tüketiciye bildirmesi kanunen zorunlu kılınmıştır. Türkiyede bu zorunluluk henüz yoktur.

MDFO'yu hesaplayın, bankaları karşılaştırın.
Hemen Başvur
Konut Kredisi Raporu
  • Haftalık güncel bilgiler
  • Bankaları karşılaştırın
  • Haberleri takip edin