Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Mortgage'de hukuki altyapý iyi kurulmazsa kriz çýkar

07-03-2005

FÝBA Holding Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ömer Aras, 'Mortgage Türk bankacýlýðýnýn önündeki en büyük fýrsat.'