Ziraat Bankası Tarımsal Kredi Taksitleri 6 Ay Faizsiz Ertelendi

30/04/2020

Çiftçilerin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemeleri, faizsiz 6 ay ertelendi.

Tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredilerinden kaynaklı borçlarının, yeni tip coronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle 6 ay ertelenmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararla Çiftçi Kayıt Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretime devam eden üreticilerin banka ve TKK'ye olan düşük faizle kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, karar kapsamında, gerçek ve tüzel kişi üreticiler, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri yer alıyor.

Kapsamdaki üreticilerin 30 Nisan 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından vade tarihi, taksit vadesi ve hesap devresi 1 Mayıs 2020 ve 30 Haziran 2020'de dolacak kredi borçları, başvuru şartı aranmadan vade tarihinden itibaren 6 ay faizsiz olarak ertelenecek. Buna bağlı olarak kalan tüm taksitler ötelenecek.

Karar kapsamında borçları ertelenmiş üreticilere, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında banka ve TKK tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Banka ve TKK'nin bu karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, üreticiler için banka tarafından tarım kredilerine uygulanan kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak. Banka ve TKK, ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık Hazine ve Maliye Bakanlığına iletecek. Buna ilişkin ödemeler Bakanlıkça ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Kaynak: AA