Yargıtay’dan Dövize Endeksli Kredi Kullanan Tüketiciye Müjdeli Haber Geldi

04/12/2011

Yargıtay ev kredisi veya araba kredisi kullanan tüketici lehine emsal niteliğinde bir karara imza attı.

aa_49Yargıtay, ev veya araba almak için kullanılan kredilerde tüketici lehine emsal niteliğinde bir karara imza attı.

İzmir’de bir bankadan kredi kullanan tüketici, aldığı parayı süresi gelmeden ödedi. Tüketici, erken ödeme sırasında bankaya sözleşmenin 7. maddesindeki haksız şart nedeniyle fazla para ödediğini iddia ederek, 63 bin liranın kendisine iade edilmesi için İzmir 2. Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme davayı reddedince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Davaya bakan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, yabancı paranın kurundaki artışların banka lehine işletilmesine karşın kurdaki düşüklükten tüketicinin yararlanmamasını haksız kazanç olarak değerlendirdi.

Bankalardan Kur Düşüklüğü Uyanıklığı


Dövizle kredi kullanan tüketicileri yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki 2008 tarihli tüketici kredisinin sözleşmesinin 7. maddesinde, “Kredinin dövize endeksli olması halinde TL ödemede, kredinin geri ödeme planında USD/Euro para birimi olarak belirtilen taksit tutarının bankanın ödeme anındaki döviz satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı tutarı kullanılır” hükmünün yer aldığı anımsattı.

Aynı maddenin ikinci cümlesine ise, “Ancak kredi taksit ve ana para ödemelerindeki, bankamız efektif veya döviz satış kurunun kredinin kullandırıldığı tarihteki kurdan düşük olması halinde kredinin ilk kullandırıldığı kur dikkate alınacaktır” hükmünün yer altığına işaret edilen kararda, “Tüketici krediyi Japon Yeni üzerinden almıştır. Sözleşme tarihinde 100 Japon Yeni, 1,23 TL’dir. Borcun kapatıldığı 2009 tarihinde ise 100 Japon Yeni 1,81 TL’dir” denildi.

Ödemenin yapıtlığı tarihte 1,81 TL üzerinden hesaplama yapılarak, tüketicinin çıkan miktarı ödeyip, borcu kapattığına dikkat çekilen kararda, kullanılan tüketici kredisinin Japon Yeni’ne endekslenerek geri ödeme planı hazırlandığı belirtildi.

Kurdaki Düşüklükten Tüketicinin Yararlandırılmaması Haksızlık

Taraflar arasındaki sözleşmenin 7. maddesinde, geri ödeme sırasında bankanın efektif veya döviz satış kurunun kredinin kullandırıldığı tarihteki kurdan düşük olması halinde, kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki kurun esas alınacağının hüküm altına alındığı anımsatılarak, yerel mahkemeden, erken ödeme nedeniyle yapılması gerekli indirimin de yapılmasını istedi.

Kararda şöyle denildi: “Yabancı paranın kurundaki artışların banka lehine yararlanabilecek iken, kurdaki düşüklükten tüketicinin yararlandırılmaması haksız şart niteliğindedir. Dolayısı ile sözleşmenin bu hükmü davacıyı bağlamaz. Ancak, davalı bankanın da para alıp satan bir tacir olduğu kar elde etme amacına yönelik faaliyette bulunduğu, davacıya yapılan fiili ödemenin de TL olduğu dikkate alındığında, mahkemece, sözleşme tarihinde TL bazında kullandırılan benzer kredilere uygulanan ortalama faiz oranlarının araştırılması ve davacının erken ödeme tarihteki borcu bulunarak yine erken ödeme sebebiyle yapılması gerekli.

Kaynak: Milliyet