Türkiye Varlık Fonundan Ekonomiye Destek

16/04/2020

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ekonomik önlemler çerçevesinde Türkiye Varlık Fonu, stratejik önemdeki şirketlere coronavirus etkilerine karşı nakit enjekte ederek ekonomiyi destek sağlayacak.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), coronaviruse karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında stres altındaki şirketleri alabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik önlemler çerçevesinde TVF, stratejik önemdeki şirketlere nakit enjekte edebilecek ya da kontrolünü alabilecek.

Yasalaşan önlemler, daha fazla finans dışı şirketin doğrudan devletin kotrolüne geçmesi ile birlikte, hükümetin pandemi sonrasında ekonomi üzerinde daha fazla kontrolü olmasına olanak verecek bir politika değişikliği için zemin hazırlıyor. Bu değişiklik ile birlikte hükümet son yirmi yılın stratejisinden farklı olarak, şirketleri kurtarabilecek ya da satın alabilecek.

En son 2017'de rapor edilen değeri 40 milyar dolar seviyesinde olan TVF, yasa ile birlikte özel şirketlere yönelik yatırımların tâbi olduğu birçok düzenlemeden muaf olacak. Ayrıca birleşme ve satın almalar da dahil olmak üzere Sermaye Piyasa Kurulu'nun kurallarına bağlı olmayacak. Azınlık hissedarlarının zararlarının bir süre için karşılanmasını gerektiren regülasyondan da muaf olacak.

Kaynak: Bloomberg