Türk Lirasının Değeri 2018 Eylül Sonrasında En Düşük Seviyede

05/05/2020

Reel döviz kuru endeksi nisanda TÜFE bazlı olarak mart ayına göre %5,53 azaldı. Endeks kur şoku krizinin yaşandığı Eylül 2018’den beri görülen en düşük seviyeye inmiş oldu.

TCMB, Şubat Ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ve Nisan ayı Reel Efektif Döviz Kuru verilerini açıkladı.

Şubat 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2020 verilerine göre varlıklar 3.106 milyon dolar artarken, yükümlülükler 2.340 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 170.434 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2020 dönemine göre 5.446 milyon$ azaldı.

Şubat 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 97 milyon$ azalırken yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3.011 milyon dolar ve 190 milyon ABD doları arttı ve sonuç olarak varlıklar 3.106 dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 987 milyon dolar, 705 milyon dolar ve 648 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.340 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2020 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2020 dönemine göre 127 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 578 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.414 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 221 milyon dolar azaldı.

Şubat 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 108.730 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 98.013 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 10.717 milyon dolar gerçekleşerek Ocak 2020 dönemine göre 4.457 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde oldu.

Efektif Döviz Kuru ise Nisan ayında 72,91 seviyesinden 68,88 seviyesine geriledi, bu Eylül 2018 sonrası en düşük seviye oldu. En son Mayıs 2019'da 69,94 seviyesine gerileyen Efektif Döviz Kuru, Ağustos 2018'de yaşanan kur şokunun ardından en düşük seviyeye indi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.

Kaynak: KrediPazari