Şirketlerin Kredi Faiz Desteği 3 Milyon Liraya Çıktı

03/04/2020

KOSGEB faiz desteklerinden yararlananların 'sanayi şirketi olma şartı' kaldırılırken, geri ödemesiz faiz desteğinin miktarı da 3 milyon liraya çıkarıldı.

Coronavirusün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan ekonomik önlemlerin önemli bir aktörü, KGF’den sonra KOSGEB oldu. KOSGEB faiz desteklerinden yararlananların sanayi şirketi olma şartı kaldırılırken, geri ödemesiz faiz desteğinin miktarı da 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Böylece KOSGEB aracılığıyla faizsiz olarak kullanılabilecek kredi miktarı da 2-3 milyon liradan, 80 milyon liraya yükselmiş oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar’ın başlığındaki “sanayi” ifadesi çıkarıldı. Böylece KOSGEB’in faiz desteklerinden sanayi işletmeleri yerine bütün işletmelerin yararlanabilmesinin önü açılmış oldu. Bu konuda daha önce yapılan düzenlemede, KOSGEB’in diğer programlarında sanayi işletmelerini destekleme şartı kaldırılarak, desteklenecek işletmelerin kapsamı genişletilmişti.

Kararın, “kapsam” başlıklı 5’inci maddesinden de “sanayi” ifadesi çıkarıldı. Maddenin yeni haline göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik TL veya döviz cinsinden kullandırılacak kredi faiz giderleri KOSGEB tarafından karşılanacak.

Sanayi Zorunluluğu Kalktı

Kararın ‘tanımlar’ başlıklı 4’üncü maddesinde, KOSGEB ve KOBİ tanımları değiştirildi. KOSGEB’in Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı şeklindeki tanımı, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” şeklinde değiştirildi.

Daha önce Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri olarak tanımlanan KOBİ’ler için, “2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan küçük ve orta boy işletmeler” ifadesi getirildi.

Faizin Tamamı Karşılanacak

Kararın desteklerin işleyişi başlıklı 5’inci maddesinde yapılan değişiklikle, banka tarafından kullandırılacak kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından desteklenmesi hükme bağlandı. Maddenin önceki halinde, KOSGEB’in faizin protokolle belirlenecek kısmını karşılaması öngörülüyordu. Kullandırılan faiz desteğinin geri ödemesiz olacağı hükmü korundu.

Kredi Vadesi 5 Yıla Çıktı

Daha önce 300.000 lira olan kredi faiz desteğinin üst limiti, yeni kararla birlikte yıllık 3 milyon liraya çıkarıldı. Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti her bir destek programı için yıllık 3 milyon lirayı geçemeyecek. KOSGEB destekli kredilerde vade üst sınırı ise 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

Faiz desteğinin yükseltilmesiyle, bunun kaldıraç etkisiyle kullandırılabilecek kredi miktarı da yükseldi. Faiz desteğinin 300 bin lira olduğu dönemde, bir şirket en fazla 2-3 milyon lira kredi kullanabilirken, yeni dönemde bu tutar 80 milyon liraya kadar çıkabilecek.

Kaynak: Dünya