Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu Şubatta Ne Kadar Oldu?

16/04/2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Şubat ayında azaldı. Şubat döneminde kısa vadeli yurtdışı borcun %75’ini finans sektörü oluşturdu.

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,9 milyar ABD doları azalarak 177,9 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar ABD doları azalarak 7,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 987 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 181 milyon ABD doları artışla 21,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 444 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 43 milyon ABD doları azalarak 3,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 9 milyon ABD doları azalarak 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 997 milyon ABD doları azalışla 4,7 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 105 milyon ABD doları azalışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar ABD doları azalarak 122,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar ABD doları azalarak 7,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 177,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 61,9'unun ABD doları, % 33,2’sinin Euro, %3,2’sinin Türk lirası ve % 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %42,2’sinin ABD doları, %33,1’inin Euro, %24,1’inin Türk lirası ve % 0,6’sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 177,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 42,7’sini finansal kuruluşların, % 57,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 75,9’unu finansal kuruluşların, % 24,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: KrediPazari