Merkez Bankası Salgına Karşı Ek Tedbirler Açıkladı

17/04/2020

Merkez Bankası, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas’nını (TCMB), coronavirus ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin açıklaması, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, coronavirusün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin 31 Mart 2020 tarihli duyuruda, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde belirlenmiş limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemlerinin önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebileceği ve gerektiğinde söz konusu limitlerin piyasa koşullarına göre güncellenebileceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Ayrıca, geçici bir süre için Piyasa Yapıcı (PY) bankalara sağlanan, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları DİBS’lerin (Devlet İç Borçlanma Senetleri) TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde Merkez Bankası'na satma imkanı kapsamında yapılan alımların, bu limitlerin dışında değerlendirileceğinin belirtildiği açıklamada, bu çerçevede, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler alındığı kaydedildi.

Piyasa Yapıcı Bankalara Destek

Açıklamada, 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami %5'i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranının azami %10'a yükseltildiği belirtildi.

Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğine sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı sistemine sağlanan desteğin artırılması amacıyla PY bankalara tanınan TCMB'ye DİBS satım imkanında değişikliğe gidildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; PY bankalara tanınan TCMB’ye doğrudan DİBS satım imkanına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına karar verildi. Söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami %10'luk toplam limit dahilinde gerçekleştirilmesine, bu çerçevede alımı gerçekleştirilecek DİBS’lerin ve alım miktarlarının TCMB tarafından belirlenmesine, alımların açılacak miktar ihaleleri yoluyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA