Lüks Konuta Ek Vergi Meclis Gündeminde

24/10/2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TCMB) yeni vergi dilimlerini içeren üst gelir grubundan daha fazla vergi alınmasına dair taslağı inceleyecek. Taslak kapsamında lüks konuttan daha fazla vergi alınması da yer alıyor.

TBMM'ye bugün gönderilecek yeni vergi taslağına göre, bütçeye katkı sağlaması planlanan çok sayıda alanda vergi düzenlemelerine gidilirken, yüksek gelir elde edenlerin gelir vergisi de artırılıyor; lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor.

Reuters'ta Haziran ayında, bütçede daha fazla bozulmanın önüne geçmek amacıyla gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlandığı haberi yer almıştı.

Ancak TBMM gündeminin yoğunluğu nedeniyle bu düzenlemenin Ekim ayına bırakılmıştı. TBMM Grup başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilgili düzenlemenin 45 maddeden oluştuğunu, paketin amacının ise "çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almak" olduğunu söyledi.

TBMM'ye kısa süre içinde sunulması beklenen taslağa göre, gelir vergisi dilimlerinin 4'ten 7 dilime çıkarılması, mevcut dilimler sabit tutulmasına karşın yüksek gelir elde edenin vergisinin artırılması amaçlanıyor.

Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunurken; 500,000 TL üzeri yani yüksek gelir elde edenlerin vergisini artırmak üzere yeni dilimler ve oranlar ekleniyor.

Gelir vergisi %15, 20, 27 ve 35 olarak dört dilim halinde uygulanıyor. Muş'un verdiği bilgiye göre yeni düzenleme ile 500,000 TL üzeri gelir için en üst dilim %40 olarak uygulanacak.

Taslağa göre ayrıca, değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen değerli konut vergisi getirilmesi de amaçlanıyor. Öte yandan otel ve benzeri konaklama tesislerindeki hizmetlere konaklama vergisi getiriliyor. Düzenlemeye göre bu verginin mükellefi ise konaklama hizmetlerini sunanlar olacak. Muş konaklama vergisinin hasılat üzerinden 2020 için %1 sonrası için %2 olarak uygulanacağını belirtti.

Kaynak: İnvesting