Konut Piyasasında 2020’de Neler Bekliyor

29/11/2019

Konut piyasası yeni yıla hareketli giriyor. Değerli konut vergisi gibi yenilikler gündemdeyken geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da dar gelirlinin konuta ulaşımı, stoklar, kentsel dönüşüm, şehirleşme için yeni önlemler planlanıyor.

2020 yılında konut sektörüne köklü değişiklikler geliyor. Örneğin yılbaşından itibaren değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan ‘değerli konut vergisi’ alınacak. Konut sektörü bu gibi değişikliklere hazırlanırken, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda dar gelirliye düşük faizli krediden, kentsel dönüşüme, şehirleşmeden enerji verimliliğine, yatay mimariden kapsayıcı konutlara kadar farklı konularda önemli detaylar yer alıyor.

Stok Analizi Geliyor

Programa göre, konut arzındaki artışın etkisiyle toplam konut açığı kapanmakla birlikte, yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinde uyumsuzluklarla karşılaşılıyor. Bu nedenle ihtiyacın yerleşmelere göre belirlenebilmesi için konut stoğu ortaya konulacak. Sıfır ve ikinci el konut stoğunun belirlenebilmesi amacıyla, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerinin sürekli çevrim içi temini ve bunların Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileriyle karşılaştırılarak analizi için yeni sistem çalışmalarına başlanacak.

Dar Gelirliye Konut Desteği

Programa göre, Türkiye’de dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi önceliğini koruyor. Bu kesimlerin konuta erişimini analiz etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Konut Araştırması Projesi” başlatıldı. Projeyle, dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin iş birliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek.

Konutta Arz Talep Dengesi Gözetilecek

Projeyle dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması amaçlanıyor. Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı, arz-talep dengesi gözetilerek karşılanacak.

Enerji Verimliliği Önem Kazanıyor

Binalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi için mevcut ısı yalıtım standartı revize edilecek. Buna göre, ısıtmanın yanı sıra soğutma enerji ihtiyacı da değerlendirilecek ve hesaplama yöntemi geliştirilecek. Alışveriş merkezi, hastane gibi konut dışındaki binalar için hesaplama yöntemi gözden geçirilerek sağlıklı sonuç verecek hale getirilmesi yönünde revize edilecek.

Kaynak: KrediPazari