Konut Kredisi Kullanımı ve Konut Vergilerine Yeni Düzenleme

05/11/2019

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda konuttaki vergi istisnalarının kalması ve konutun krediye değer limitlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin mevzuat çalışması yapılıyor.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ikinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. Bu kapsamda üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak amacıyla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak.

Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da projelere vereceği destekle hanehalkı tasarruflarının artırılmasını teminen borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile vergisel teşviklerin uygulanabileceği potansiyel alanlar tespit edilecek.

Bankalar ile görüşülerek belirlenen alanlarda konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak ve fizibilite çalışmaları yapılacak. Söz konusu harcama kalemlerine ilişkin birikim hesaplarının çalışma sistematiğinin tasarlanmasını müteakip uygulanabilir vergisel teşvikler belirlenecek.

Finansal Araçlara Yönelik Bilgi Düzeyi Artırılacak

Finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hanehalkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığı ve tasarrufların yönlendirileceği finansal araçlara yönelik bilgi düzeyi artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliğince (TKBB) bankacılık alanındaki bireysel finansal tasarruf araçlarının yönetiminin kolaylaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla başvuru sahibi vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının olduğu bilgisinin e-Devlet platformu üzerinden sunulması sağlanacak.

Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek. Bu kapsamda öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımlarında yararlandıkları teşviklerin kapsamı ve teşvik kriterleri gözden geçirilerek ilave teşvik amacıyla vergi mevzuatında gereken değişiklikler yapılacak.

Gerekli çalışmalar neticesinde 2019'da %27,4 seviyesinde olan özel kesim tasarruf oranının 2020'de %28'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Dünya