Konut Kredisi Faizlerinin İkinci Konut Alımında Artması Planlanıyor

07/11/2019

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; ikinci ve sonraki konut alımlarında vatandaşların kullandığı konut kredisinin faiz oranlarının artması öngörülüyor. Yani ikinci konutunu alacak olanlar, ilk konutunu alacak olanlardan daha yüksek konut kredisi faiz oranı kullanacak.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre; vergi ve makroihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek.

Programda yer alan açıklamaya göre; “Üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltmak amacıyla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnaları gözden geçirilecek, gerekli görülen istisnalar kaldırılacak. Konut kredilerinde geçerli olan kredi değer oranı gibi parametrelerin ikinci ve sonraki konut alımlarında farklılaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacaktır. ” denildi.

Yasal Düzenlemeler Gelecek

Bu uygulama ile ikinci konut alımında düşük faizli konut kredisi uygulamasından vazgeçildiğini belirten Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen “Bir kişi sahip olduğu bir veya birden çok konutu 5 yıl elinde tuttuktan sonra satarsa; değer artış kazancı elde ettiği gerekçesiyle gelir vergisine tabi tutulamamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 80.maddesini (7) numaralı bendinde yer alan istisna nedeni ile. Konutun verimli yatırım olmadığının 17 yıl sonra farkına varılarak; ikinci konut alımında düşük faizli konut kredisi uygulamasından vazgeçiyor, hatta yüksek faiz uygulamayı düşünüyor. Gelir Vergisi Kanunundaki istisnayı, sahip olunan tek konuta uygulamayı düşünüyor. Yakın zamanda bu hususlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak.” dedi.

Konut Üretimi Azalır

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı,”İkinci ve sonraki konut alımlarında ek vergi ve konut kredisi kullanımlarında yapılacak sınırlandırmalar gayrimenkul sektöründe yeni sorunları beraberinde getirebilir. TÜİK verilerine göre ülkemizde yaşayan nüfusun ancak %59'unun kendilerine ait bir konutta oturuyor. Konutlarda kira geri dönüş oranlarımız 20 yılın da çok üzerinde. Eğer bir de yatırım ve gelir amacı ile gayrimenkul almak isteyenleri konut yatırımlarından uzaklaştırırsak, bu yeni konut üretimini azaltacağı gibi kira bedellerini de yükseltecektir.” ifadelerini kullandı.

Düşük Faizli Krediden Faydalanamayacaklar

Şuan konut kredisinde düşük faizli kredilerin bulunduğunu belirten Özelmacıklı, “Özellikle mevcutta devlet bankaları tarafından verilen düşük faizli konut kredileri bulunuyor. Lakin ikinci konut ve sonrası alanların bu uygun kredilerden faydalandırılmaması düşünülüyor. Ayrıca gayrimenkule ilişkin emlak vergisi başta olmak üzere, elde edilen kira gelirlerinden ek vergiler de düşünülebilir” dedi.

Kaynak: Sözcü