Değerli Konut Vergisine Nasıl İtiraz Edilir?

20/12/2019

07.12.2019 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla devreye giren değerli konut vergisi kararı kapsamında yüzbinlerce kişiye ek vergi için tebligat gönderildi. Peki değerli konut vergisine nasıl itiraz edilir?

Tebligat alanı almayanı, yüzbinlerce mükellef veya olası mükellef telaş içinde ne olduğunu anlamaya ve hukuk çerçevesinde haklarını korumaya çabalıyor. Çok sayıda mükelleften gelen sorulardan hareketle Dünya Gazetesi’nden Zeki Gündüz değerli konut vergisine ilişkin soruları yanıtladı.

İtiraz Süresi Ne Kadar?

Şu anda www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr sitesinde TC kimlik numarası girilerek bir değerleme varsa görülebiliyor. Bu siteye girmek tebellüğ etmek anlamına gelmiyor. Kanun hem internet sitesinde ilan edilir, hem de ilgilisine ayrıca tebliğ edilir, diyor. Lafzından, internet sitesinde yapılan ilanın, tebliğ olmayacağını anlıyoruz. İnternet sitesinde ilan, Tebligat Kanunu’na göre e-tebligat da sayılmıyor. Gerçek kişiye tebligat, Tebligat Kanunu’na göre ya elden yapılmalı ya da kişinin e- Tebligat sistemi varsa, UETS gibi, sistem üzerinden tebligat yapılmalı.

Dolayısıyla itiraz için 15 günlük süre tebligattan itibaren başlayacaktır.

İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İlgilisine yapılacak bildirimin değerleme raporu ile birlikte olup olmamasına göre itiraz usul ve biçimi tartışılabilir:

a- Değer bildirimi değerleme raporu ile birlikte yapılırsa; değerleme raporunda ele alınan hususların iktisadi, ticari ve teknik icaplara neden uygun olmadığı, rapor içeriğine neden katılınmadığına ilişkin idari itiraz yazılı biçimde yapılmalıdır.

b- Değer bildirimi değerleme raporu olmaksızın yapılırsa (ki gördüklerimiz bu şekilde; Bu durumda, müstenidat raporu da isteyen ve genel ifadelerle değerin neden gerçeği yansıtmadığını ifade eden bir dilekçe ile itiraz yapılmalıdır. Temel gerekçe, idari işlemin yapılış usulündeki eksiklikler, yazılılık esaslarına uyulmaması, gerekçenin tebliğ edilmemiş olması, takdir hakkının kullanımı açısından itiraz kurgusu yapılabilir.

Her iki şekilde de, değerlemenin ve tespit edilen birim değerin neden doğru olmadığı her maddi vakıa özelinde ayrıca ele alınmalıdır.

Emlak Vergisi Beyan Değeri

Bu konuda sizin tarafınızdan veya mahallenizden biri tarafından açılmış dava/davalar varsa o davada özellikle İdarenin savunma argümanları, dosyanın tamamı ve kararlar işimize yarayacaktır.

Emlak Vergisi için yapılan takdir de rayiç bedeli belirlemeye dönüktü. Emlak piyasasının, ekonominin canlı olduğu bir dönemde belirlenen, o gün için ihtilaflara sebep olmuş bir değerlemenin kat be kat üzerinde bir değerleme, hele de bugün ki ekonomik koşullarda ve gayrimenkul piyasası şartlarında, mantıkla izah edilemez.

- Yakın zamanda oluşan emsal bir satışın bedeli.

- Emsali konutların satış ilanlarında talep edilen bedel.

- Yakın zamanda almışsanız konutun alım bedeli.

- SPK onaylı bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değerleme(çok acil değil-telaş etmeyin),

- Edinebiliyorsanız emsal konutlar için yapılmış değerleme raporları, - Konut kredisi kullanıldı ise bankanın değerleme raporu,

- Sigorta şirketince belirlenen değer, vb. akla gelebilecek her türlü belge, argüman kullanılabilecektir.

Bu belge ve argümanların tamamı açılacak davalarda da kullanılacaktır. Bu belge ve bilgi türü argümanlar yanında çok sayıda usul ve esasa ilişkin (Anayasal ve yasal) argümanın da mevcut olduğunu düşünüyorum.

Değerleme Raporu Zorunlu mu?

Gerek ilk itiraz, gerek TKGM muhatap alınarak açılacak dava ve gerekse vergi mahkemesinde açılacak davada ilk etapta sizin de bir değerleme raporu sunmanız zorunlu değil. Bu nedenle telaş etmeyin. Davaların her aşamasında her türlü delil veya argümanı paylaşabiliriz. İtiraz aşamasında TKGM’nin sizin yaptıracağınız değerlemeyi dikkate alacağını sanmıyoruz. 15 gün içinde yapılacak bir itirazda yüzbinlerce (200.000 civarında olması tahmin ediliyor) mükellefin bu değerlemeleri yaptırabilmeleri zaten mümkün değil. İdarenin de bu kadar kısa sürede bu değerlemeleri sağlıklı bir şekilde yapmış ya da yaptırmış olması mümkün görünmüyor. İnşallah tüm (Yasama, Yürütme, Yargı) kurumlarımız büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla meseleyi ele alır da geçmişte Varlık Vergisi uygulamalarının yarattığı gibi travmatik bir emsal yaratmayız.

Değerleme Nasıl Kesinleşir?

İtirazdan sonraki 15 günlük sürede bu itirazın TKGM tarafından sonuçlandırılması gerekiyor. İdarenin cevabı itiraz eden konut sahibine tekrar tebliğ edildiğinde, Yasaya göre, yapılan değerleme “kesinleşiyor”.

İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Yasanın lafzında itiraz usulünün dava açma bakımından zorunlu başvuru olarak düzenlenmediğini yorumluyoruz. Bu görüşten hareketle, değer bildiriminin tebliğinden itibaren 30 gün içinde (İdare Mahkemesi’nde, idari işleme karşı dava açıldığına göre neden 60 günde değil denilebilir, usulle ilgili ihtiyatlılık ve bir an önce yol alma kaygısından bunu tavsiye ediyoruz) itirazın sonucunu beklemeksizin, rapor ile ilgili olarak idari yargıda dava açması yoluna gidilebilir.

İtiraz yapıldı ise itirazın reddi kararının tebliği üzerine de 30 gün içinde dava açılması yerinde olacaktır.

Kaynak: Dünya