BDDK Tasfiye Olunacak Alacaklar Süresini Uzattı

19/03/2020

BDDK, bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzatma kararı aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzattı. Söz konusu süre 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 güne kadar arttırıldı.

Kurumun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

Kurul Başkanlığının 18.03.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 18.03.2020 tarih ve 24049440-010.03[4/8]-E.5271 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak ve bu Kurul Kararı tarihi itibariyle henüz “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabında izlenmeyen alacaklar da dahil olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına,

90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına,

Bu kararın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine duyurulmasına, karar verilmiştir.

Kaynak: KrediPazari