Bankaların Operasyon Sürelerine İlişkin Değişiklik

03/04/2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yeni tip coronavirus (Covid-19) ile mücadele sürecinde bankaların kredi işlemlerine ve operasyon sürelerine ilişkin değişiklik kararı aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde operasyonel süreçlerde görevlendirilen personel sayısının sınırlandırılması nedeniyle, bankalar ve ilgili diğer kuruluşların Kurum tarafından çıkarılan muhtelif düzenlemelerde yer alan Kurum ve ilgili diğer mercilere olan finansal tablo/rapor/faaliyet raporu/bildirimlerin raporlama, yayım veya bildirim yükümlülükleri ile bankaların kredi müşterilerinden talep edilen belgelerin teslimatının tamamlanması kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda;

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik,

- Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Yönetmelik,

- Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

- Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik,

- Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik,

- Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

- Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik,

- Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik,

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bankalar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince Kuruma ve ilgili diğer mercilere gönderilmesi gereken 31.12.2019 yıl sonu ve 31.03.2020 ara döneme ilişkin finansal raporlamalar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları için belirlenmiş süreler ile 31.12.2020’ye kadar geçerli olmak üzere yukarıda sayılan yönetmeliklerde düzenlenmiş muhtelif bildirimler için belirlenmiş olan sürelere 60 gün ilave edilmek suretiyle süre uzatımına gidilmesine,

Ayrıca, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yukarıda verilen süreden farklı olarak, bankaların kredi tahsislerinde meydana gelebilecek olan aksaklıkların giderilebilmesini teminen, anılan Yönetmeliğin 11/A maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü kapsamında alınması gereken ancak kredi müşterilerinden temin edilemeyen belgelerin eksikliğine dair kayıtların tutulması ve eksik bilgi ve belgelerin kredi tahsisini müteakip 6 ay içinde tamamlanmasına ve 11/A maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca mevcut kredi müşterilerinden istenen bilgi ve belgelerden eksik olanların 2020 yıl sonuna kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

Kaynak: KrediPazari